read news is loading...
 

California ra sao sau gần một tuần có lệnh 'ở nhà'?14:53

Người Việt Daily News 34.901 lượt xem
Loading...
Sáu ngày sau khi Thống Đốc California ra lệnh yêu cầu gần 40 triệu dân tiểu bang 'ở tại nhà' và hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết, vì COVID-19, đời sống của người dân, trong đó có người gốc Việt, đã thay đổi ra sao? Người Việt TV © 2020 - https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv Người Việt Online - https://www.NGUOI-VIET.com
Loading...
36 nhận xét