read news is loading...
 

Chi phí điều trị, cách ly Covid-19 được chi trả thế nào? | VTC Now1:40

VTC NOW 40.998 lượt xem
Loading...
VTC Now | Những ngày qua, không ít người dân thắc mắc về chi phí điều trị và cách ly Covid-19 được bảo hiểm xã hội chi trả thế nào. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trả lời các thắc mắc này.
Loading...
0 nhận xét