read news is loading...
 

Hướng dẫn tải về và sử dụng phần mềm khai báo y tế NCOVI5:05

Toa Np 5.583 lượt xem
Loading...
Đường dẫn tải về trên Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi Đường dẫn tải vể trên IOS: https://apps.apple.com/vn/app/ncovi/id1501934178 #NCOVI #Covid-19 #ToaNp
Loading...
2 nhận xét