read news is loading...
 

Sinh viên NTU và hoạt động Nghiên cứu khoa học6:05

Loading...
Nghiên cứu khoa học vốn được xem là thế mạnh của Trường ĐH Nha Trang với hàng loạt các đề tài, sản phẩm khoa học công nghệ có ý nghĩa và giá trị thực tiễn lớn. Có thể thấy, thời gian gần đây, sinh viên Trường ĐH Nha Trang đang ngày càng quan tâm và tham gia nghiên cứu khoa học nhiều hơn khi số lượng đề tài nghiên cứu của sinh viên liên tục tăng lên theo từng năm. Bên cạnh các đề tài nghiên cứu về vấn đề lý luận, sinh viên Trường ĐH Nha Trang dành nhiều sự quan tâm, đầu tư thực hiện các đề tài nghiên cứu mang tính thực tiễn, có thể ứng dụng vào thực tế cuộc sống. Đây chính là kết quả của quá trình nỗ lực, phấn đấu của sinh viên cộng hưởng với sự quan tâm, đầu tư của Nhà trường dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Video clips dưới đây sẽ cùng các bạn khám phá về hoạt động nghiên cứu khoa học đầy sôi động của sinh viên NTU hiện nay nhé!
Loading...
1 nhận xét