read news is loading...
 

Tổng Bí thư: Không để lọt vào Trung ương những người giàu nhanh | VTC Now8:05

VTC NOW 936.653 lượt xem
Loading...
VTC Now | Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết quan trọng "Một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng". VTC trân trọng được lược trích những nội dung quan trọng trong bài viết này.
Loading...
775 nhận xét